RD 2010 Jedinica za zastakljivanje (Poluautomatska )