TD 3020 Centar za zavarivanje i čišćenje (sa CD 3051)