ponedeljak, 21 jul 2014 00:00

FA 1050 4x4 Varilica I CNC čistilica

TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Centar se sastoji se od 4x4 varilice,robota za prenos ramova , 4x4 CNC čistilice i prenosne trake između ovih jedinica .
 • Proces čišćenja i zavarivanja uglova je automatski integrisan sa CNC procesom za sve vrste i dimenzije PVC profila .
 • Bežični prenos podataka između jedinica je sinhronizovan tako da je izbegnuto gubljenje vremena.
 • Servo kontrolisan robot za prenos obezbeđuje brzo prenošenje ramova iz varilice u čistilicu .
 • Jedan operater je dovoljan .
 • Kratko vreme izrade, veliki kapacitet proizvodnje i maksimalna ušteda troškova se dobija zahvaljujući automatizovanom sistemu .
 • Automatsko prepoznavanje profila na svim jedinicama .
 • Ogromna ušteda radnog prostora i vremena proizvodnje u odnosu na slične proizvodne linije .
 • Praktični sistem zamene alata .

OPCIJE

 • Alati za varilicu
 • PTR 200 Kolica za odlaganje profila
 • BR 100 bar - kodčitač
subota, 19 jul 2014 00:00

BD 2100 4x4 Varilica

TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Istovremeno zavarivanje četiri rama pod 90 ° za vreme koje je potrebno za zavarivanje jednog rama .
 • Nezavisno podešavanje temperature varenja i vremenskih parametara PID sistemom .
 • Automatsko podešavanje nultog vara ili normalna debljina zavarivanje.
 • Praktična zamena alata .
 • Sistem za kontrolu pritiska omogućava da mašina radi sa tačnim pritiskom.
 • Usteda vremena zahvaljujući rotirajućem valjku sa teflonom.
 • Stabilna temperatura zavarivanja i dugotrajnost grejne ploče .
 • Tolerancija sistema tako da se minimiziraju greške u merenju.
 • Automatski sistem podmazivanja .
 • Ogromna ušteda radnog prostora i vremena proizvodnje u odnosu na slične proizvodne linije .
 • Bežični komunikacioni sistem .

OPCIJE

 • BR 100 barkodčitač
 • CB 200 Sistem za pritiskanje gume kod zavarenog ugla
 • Alati za zavarivanje
 • PTR 200 Kolica za odlaganje profila
 • EB 100 Internet konekcija
Objavljeno u Varilice
subota, 19 jul 2014 00:00

BD 2030 Četvoroglava varilica

TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Istovremeno zavarivanje sva četiri ugla pod 90 °
 • Nezavisno podešavanje temperature varenja i vremenskih parametara PID sistemom .
 • Automatsko podešavanje nultog vara ili normalne debljine zavarivanja.
 • Praktična zamena alata .
 • Sistem za kontrolu pritiska omogućava da mašina radi sa tačnim pritiskom.
 • Usteda vremena zahvaljujući rotirajućem valjku sa teflonom.
 • Stabilna temperatura zavarivanja i dugotrajnost grejne ploče .
 • Tolerancija sistematako da se minimiziraju greške u merenju.
 • Opcija da radi sa CF karticom .
 • Memorija sa informacijom o 2000 profila.
 • Automatski sistem podmazivanja .

OPCIJE

 • BR 100 barkod čitač .
 • CB 200 Sistem za pritiskanje gume kod zavarenog ugla .
 • Alati za zavarivanje .
 • PTR 200 Kolica za odlaganje profila.
 • EB 100 Internet konekcija .
Objavljeno u Varilice