TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Precizno sečenje PVC i aluminijumskih lajsni za staklo na 45 °.
 • Držač profila na levoj strani i merna staza na desnoj
 • Podesiva brzina testera
 • Seče dve lajsne istovremeno
 • Lako menjanje alata
 • Radi brzo zahvaljujući upotrebi jednog dugmeta .

OPCIJE

 • SS- 300 Sistem za rashlađivanje testera
 • DS 500 Digitalni merni sistem
 • DK 100 Digitalni merač dužine
Objavljeno u Mašine za sečenje

TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Precizno sečenje PVC i aluminijumskih profila između 20 ° -135 °.
 • Staza za profile na levoj strani i automatski sigurnosni poklopci na testerama
 • Visok kvalitet sečenja i lakoća u radu
 • Brzina testera se podešava hidro - pneumatski
 • Horizontalno I vertikalno stezanje profila i praktičan način podešavanja klipa
 • Specijalni vakuum sistem obezbeđuje sečenje bez opiljaka na glavama
 • Na auto modu , zauzima poziciju za sečenje bez potrebe za intervencijom rukovaoca
 • Mogućnost rada sa CF karticom
 • 1850 raznih dužina kapacitet memorije
 • Mašina je opremljena sa sistemom za merenje visina profila

OPCIJE

 • KP100 Program za sečenje
 • BB 100 R Staza za profile – desno
 • D 100 Dvostruki system stezanja profila
 • PO 100 Barkod štampač

TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Precizno sečenje PVC i aluminijumskih profila između 20 ° -135 °.
 • Staza za profile na levoj strani i automatski sigurnosni poklopci na testerama
 • Visok kvalitet sečenja i lakoća u radu
 • Brzina testera se podešava hidro - pneumatski
 • Horizontalno I vertikalno stezanje profila i praktičan način podešavanja klipa
 • Specijalni vakuum sistem obezbeđuje sečenje bez opiljaka na glavama
 • Na auto modu , zauzima poziciju za sečenje bez potrebe za intervencijom rukovaoca
 • Mogućnost rada sa CF karticom
 • 1850 raznih dužina kapacitet memorije
 • Mašina je opremljena sa sistemom za merenje visina profila

OPCIJE

 • KP100 Program za sečenje
 • BB 100 R Staza za profile – desno
 • D 100 Dvostruki system stezanja profila
 • PO 100 Barkod štampač
Objavljeno u Mašine za sečenje

TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Zahvaljujući svom fleksibilanom operativnom sistemu ,mašina je kompatibilna sa svim vrstama profila sa optimizacijom.
 • Jedinice za sečenje I obradu profila rade u isto vreme .
 • Mogu se planiratiproizvodnikapaciteti .
 • Algoritamproizvodnjeodgovaraminimalnomotpaduimaksimalnomproizvodnomkapacitetu.
 • Proizvodnajedinicasa 4 servo motoraomogućava da se sviprocesi (obeležavanje ,bušenje, otvaranjekanala .. itd ) izvršavajunačetiripovršineprofila .
 • Zahvaljujućičetvrtom servo motoruobradnojjedinici ,onaotvaraotvorzacilindarsaobestrane.
 • Jedinicazahranjenjekojaubacuje profile dužine 850 mm do 6500 mm.Specijalno se moženapravitizaprofilvićedužineod 6500mm .
 • Imasistemzaautomatskopodmazivanje .
 • " Patentirana " jedinicazasečenjekoja se automatskimenja u zavisnosti od tipaprofilaidimenzija , imatesterusakontrolombrzine u zavisnosti od pozicije , između 30 ° -150 ° i 0,1 stepeniosetljive.
 • Zahvaljujući 2 komada" Kolicazaotpad " ,otpadniprofilise uklanjajuizsistemasamaksimalnomuštedomvremena.

OPCIJE

 • PTR 200 Kolicazaodlaganjeprofila