TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Fleksibilni kontinualn ioperativni sistem za sve vrste profila sa programom za optimizaciju .
 • Algoritam proizvodnje odgovara minimalnom otpadu i maksimalnom proizvodnom kapacitetu.
 • Specijalniindustrijskikompjuterizasvevrsteaplikacijasupredviđenizateškeusloverada .
 • Obradnajedinicaomogućava da se procesodvijasasvihstranaprofila( obeležavanje , bušenje , otvaranjekanala .. itd ) uzpomoć 7 osnih servo motora .
 • " Patentirana " jedinicazasečenjekoja se automatskimenja u zavisnosti od tipaprofilaidimenzija , imatesterusakontrolombrzine u zavisnosti od pozicije , između 30 ° -150 ° i 0,1 stepeniosetljive .
 • Jedinicazahranjenjekojaubacuje profile dužine 850 mm do 6500 mm.
 • Bušilicazadrenažneotvoreimamogućnostrotacijeizmeđu 0 ° - 60 ° stepeni , sa servo motorom 0,1 ° osetljivosti .
 • Obezbeđujestabilnostmerenjasalinearnimmernimsistemom .
 • Sistemzaautomatskopodmazivanje .
 • Jedinicasa servo motorimasadveglavezaautomackošrafljenjeojačanje je u stanju da automatskiodrediopsegšrafljenjaojačanjapremavrstiprofilaizahtevukorisnika .

OPCIJE

 • BY 200Automatskištampač bar - kodnalepnica
 • BR 200 Bar - kodčitač
 • OK 100 Jedinicazaobradu T profila
 • PTR 200 Kolicazaodlaganjeprofila

TEHNIČKE INFORMACIJE

 • Fleksibilni kontinualni operativni sistem za sve vrste profila sa programom za optimizaciju .
 • Algoritam proizvodnje odgovara minimalnom otpadu i maksimalnom proizvodnom kapacitetu.
 • Specijalni industrijski kompjuteri za sve vrste aplikacija su predviđeni za teške uslove rada .
 • Obradna jedinica omogućava da se proces odvija sa svih strana profila( obeležavanje , bušenje , otvaranjekanala .. itd ) uz pomoć 7 osnih servo motora .
 • " Patentirana " jedinica za sečenje koja se automatski menja u zavisnosti od tipa profila i dimenzija , ima testeru sa kontrolom brzine u zavisnosti od pozicije , između 30 ° -150 ° i 0,1 stepeni osetljive .
 • Jedinica za hranjenje koja ubacuje profile dužine 850 mm do 6500 mm.
 • Bušilica za drenažne otvore ima mogućnost rotacije između 0 ° - 60 ° stepeni , sa servo motorom 0,1 ° osetljivosti .
 • Obezbeđuje stabilnost merenja sa linearnim mernim sistemom .
 • Sistem za automatsko podmazivanje .