Tehničke informacije

 • Otvaranje otvora za kvaku, bočni zatvarač I bravu na PVC i aluminijumskim profilima
 • Jednostavno podešavanje visine mehaničkim okretanjem cilindra sa graničnicima
 • Otvaranje kanala bez šablona zahvaljujući graničnicima
 • Kopiranje otvaranja otvora sa samo jednim dugmetom
 • Ručno vađenje otvora za kvaku I cilindar kopiranjem šablona
 • Kopiranje otvora preko šablona čiji je odnos 1:1

OPCIJE

 • SS500 Sistem za rashlađivanje burgija

Tehničke informacije

 • Otvaranje otvora za kvaku, bočni zatvarač I bravu na PVC i aluminijumskim profilima
 • Jednostavno podešavanje visine mehaničkim okretanjem cilindra sa graničnicima
 • Otvaranje kanala bez šablona zahvaljujući graničnicima
 • Kopiranje otvaranja otvora sa samo jednim dugmetom
 • Ručno vađenje otvora za kvaku I cilindar kopiranjem šablona
 • Kopiranje otvora preko šablona čiji je odnos 1:1

OPCIJE

 • SS500 Sistem za rashlađivanje burgija

Objavljeno u Bušilice i kopirke

Tehničke informacije

 • Mogućnost otvaranja otvora za brave i kvake, šrafljenje ojačanja u PVC profilu
 • Hidro - pneumatski sistem omogućava otvaranje finih i glatkih rupa trostrukom burgijom zajedno sa ojačanjem
 • Nezavisno pokretanja motora pomoću dugmeta
 • Centriranje uređaja i ručni sistem merenja koji su kombinovani u jednom dizajnu
 • Podesiva brzina kretanja bušilica
 • Prekidač za detekciju porfila sprečava da mašina radi bez profila
 • Automatsko hranjenje šrafilice
 • Mesto i sila šrafljenja su podesivi

Objavljeno u Bušilice i kopirke

Tehničke informacije

 • Otvaranje otvora za brave i ručice prozora trostrukom burgijom bušenjem na PVC i aluminijumskim profilima
 • Jednostavno podešavanje visine mehaničkim okretanjem cilindra sa graničnicima
 • Kopiranje otvaranja otvora sa samo jednim dugmetom
 • Kopiranje otvora preko šablona čiji je odnos 1:1

OPCIJE

 • SS500 Sistem za rashlađivanje burgija
 • MR100 Centriranje uređaja

Objavljeno u Bušilice i kopirke

Tehničke informacije

 • Otvara kanale za vodu na PVC profilma pomoću pneumatskog sistema
 • Otvara otvor za bravu, ručicu prozora , cilindar I kvake
 • Jednostavno podešavanje visine mehaničkim okretanjem cilindra sa graničnicima
 • Motori za bušenje i otvaranje otvora se kreću nezavisno
 • Profil se steže pneumatski
 • Ručno vađenje otvora za kvaku I cilindar kopiranjem šablona

Objavljeno u Bušilice i kopirke

Tehničke informacije

 • Otvaranje otvora za brave i ručice prozora na PVC profilima , zajedno sa čeličnim ojačanjem
 • Hidro - pneumatski sistem omogućava otvaranje finih i glatkih rupa trostrukom burgijom zajedno sa ojačanjem
 • Nezavisno pokretanja motora pomoću dugmeta
 • Centriranje uređaja i ručni sistem merenja koji su kombinovani u jednom dizajnu
 • Podesiva brzina kretanja bušilica
 • Prekidač za detekciju porfila sprečava da mašina radi bez profila

OPTIONS

 • VD 100 Jedinica za šrafljenje ojačanja

Objavljeno u Bušilice i kopirke

Tehničke informacije

 • Mašina za otvaranje drenažnih kanala na PVC profilima pomoću dve jedinice, od kojih je jedna pod uglom a druga je horizontalno
 • Jednostavno podešavanje potpornih ploča
 • Posebno podešavanje brzina bušilica
 • Podešavanje ugla obrade otvora i visine za različite tipove profila
 • Ušteda vremena sa optimalnom efikasnošću radnog vremena

Objavljeno u Bušilice i kopirke